Tag: trừ mối mọt

Lenfos 50E trừ mối, mọt

LENFOS 50EC là sản phẩm của Hockley – Anh Quốc. Thuốc dùng để : -Trừ mối đất rất hiệu qủa. -Phòng mối cho nền móng công trình xây dựng. – Xử lý gỗ chống mối mọt, và trừ mối cho