Tag: Thuốc trừ mọt

Thuốc trừ mọt Cislin 25EC

Thuốc diệt mối, mọt CISLIN 2.5EC : Sản phẩm của Bayer AG Thái Lan – Dạng nước – Qui cách chai: 1 lít – Cụng dụng: chống mối, mọt cho gỗ. CISLIN 2.5EC có thể dùng để xử lý bảo