Tag: Thuốc diệt chuột

Thuốc diệt chuột Biorat

Biorat, một loại chế phẩm vi sinh để tiêu diệt chuột có hiệu quả cao mà không đe dọa đến sức khỏe con người. Các cơ quan quốc tế và chính phủ nhiều nước đã công nhận hiệu quả của