Tag: Permecide 50EC

Permecide 50EC

Hướng dẫn sử dụng Phun không gian bằng bình phun ULV: Pha 01 lít Permecide 50EC với 6 lít nước hoặc dầu diesel. Liều lượng: từ 1 – 2 lít/ha. Phun không gian bằng bình phun thông thường: Pha trung