Tag: nguy cơ mối mọt

Phát hiện nguy cơ mối

Nhiều ngôi nhà có mái tôn trước đó là cổng vòm đất đầy. Mối trong các bụi bẩn có thể dễ dàng thâm nhập vào các ban nhạc dầm gỗ trong một không gian thu thập dữ liệu. Trong thực