Tag: mối phá hoại

Mối phá hoại, mối đe dọa

Phá hoại có thể xảy ra theo hai cách. Đầu tiên, Mối di chuyển theo đường bay đến khu nhà hoặc đất thích hợp để bắt đầu  hình thành một tổ mới. Cách thứ hai là phá hoại xảy ra