Tag: diệt bọ gậy

Hóa chất diệt bọ gậy Abate 1SG

HOẠT CHẤT: Temephos 1% NGUỒN GỐC: Sản phẩm của Basf (Đức) – Tập đoàn hóa chất hàng đầu thế giới ĐỐI TƯỢNG DIỆT TRỪ: Bọ gậy (lăng quăng) tại cống rãnh, nguồn nước thải, lọ hoa, bể cảnh,… ĐẶC TÍNH