Tag: Crackdown 10 SC

Hóa chất phòng trừ muỗi, gián Crackdown 10 SC

CRACKDOWN 10 SC là loại thuốc chuyên dùng để diệt Ruồi,Muỗi,Gián, Kiến, Mọt đục hạt, mọt thóc, mọt đục hạt bắp, mọt, mọt thuốc lá…Thuốc có tác dụng tồn lưu lâu trên bề mặt sau khi xử lý, không làm