Tag: công trình xây dựng

Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới, công trình cải tạo

 Tiếp đó là việc thực hiện các giải pháp mạnh mẽ hơn nhằm thiết lập một hàng rào bảo vệ ngay dưới nền móng công trình. Một hàng rào khép kín có thể được tạo ra từ lưới chống mối