Permecide 50EC

Hướng dẫn sử dụng
Phun không gian bằng bình phun ULV:

Pha 01 lít Permecide 50EC với 6 lít nước hoặc dầu diesel.

Liều lượng: từ 1 – 2 lít/ha.

Phun không gian bằng bình phun thông thường:

Pha trung bình 100 ml Permecide 50EC với 5 lít nước.

Phun khoảng 5 ml dung dịch pha cho 1 m3 không gian.

Phun tồn lưu:

Pha trung bình 100 ml Permecide 50EC với 5 lít nước.

Phun 50 ml dung dịch pha cho 1 m2 bề mặt.

Nên phun ướt đều tất cả bề mặt nơi côn trùng thường đậu, ẩn nấp hoặc bò qua.

Lưu ý: Nên phun 2 – 3 tháng/lần để liên tục duy trì hiệu lực của hóa chất.

permecide-50ec